This is it, the solution to all problems!‏
ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
This is it, the solution to all problems!‏
								

Bhagat Kabeer Ji in Raag Gauree on Ang 338

ਗਉੜੀ 13 ॥
gourree 13 ||
Gauree 13:

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
furamaan thaeraa sirai oopar fir n karath beechaar ||
Your Command is upon my head, and I no longer question it.

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥1॥
thuhee dhareeaa thuhee kareeaa thujhai thae nisathaar ||1||
You are the river, and You are the boatman; salvation comes from You. ||1||

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥
ba(n)dhae ba(n)dhagee eikatheeaar ||
O human being, embrace the Lord's meditation,

ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
saahib ros dhharo k piaar ||1|| rehaao ||
whether your Lord and Master is angry with you or in love with you. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥
naam thaeraa aadhhaar maeraa jio fool jee hai naar ||
Your Name is my Support, like the flower blossoming in the water.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥2॥18॥69॥
kehi kabeer gulaam ghar kaa jeeaae bhaavai maar ||2||18||69||
Says Kabeer, I am the slave of Your home; I live or die as You will. ||2||18||69||


This is a continuation of the so-called poem I attempted yesterday. In fact, this is the solution to all problems. Once we can get through this, we will be able to face ANY situation, ANY person, ANY pain, ANY torture, ANYTHING! Its so remarkable how Guru Sahib has the answers, solutions, remedies and cures for EVERYTHING! A fool like me can try to make words rhyme and pretend it’s a poem. But Guru Sahib provides the ultimate responses.

Once again, this is only my weak attempt to try and understand Gurujee’s agaadh bodh Bani. Please forgive any errors or shortcomings.

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
furamaan thaeraa sirai oopar fir n karath beechaar ||
Your Command is upon my head, and I no longer question it.

This pankti pretty much bombed me out. Being a fool, I commit 2 types of stupid mistakes and end up messing my head. Firstly, I am not at a high spiritual state to be able to realize what His furmaan (Hukam) is. So I beat my head on the wall when things don’t go as I want them to, or, even worse, I bang my head just at the mere thought “What if things don’t go the way I want them to!” Secondly, and this is even worse, I continue to worry and stress about something even after Gurujee has given His Hukam. This is the height of being a manmukh which is what I stand at. Bhagat Kabeer ji responds to people like me with a solid slap! He says “furamaan thaeraa sirai oopar”, thereby placing Gurujee’s Hukam at the topmost priority in His life, as the most important thing ever, and so he places it on his head. Next he says “fir n karath beechaar”, which means that once Gurujee has issued orders, a true Gurmukh never turns back, never questions it, doesn’t even think anything else, rather just jumps ahead and fulfills the command. He/she would stick to Maharaj’s bachan with more than 100% solid faith. I as a manmukh have miserably failed to do either one several times. May Maharaj bless all of us with such a courage that we can stick to all His bachans and never waver or slip at any cost! Then everything that happens in life is as per His Hukam, whatever it may be.ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥1॥

Another amazing pankti! This is like so soothing and inspiring! Vaheguru Himself is the river, Himself the boatman, and so He Himself carries us through. The way I understand it, Vaheguru Himself puts us in a particular situation, once we surrender to Him, He Himself takes us out of it and saves us. Hmmm, you know what, that just bombed me out once again.


ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥

This pankti is the height of surrender a Gurmukh could surrender himself/herself to Gurujee. You surrender to Him unconditionally 100%, whether He hugs you or kicks you is upto Him, but your surrender should be complete. I was talking about “real challenges”, this is indeed the biggest challenge ever, so submit to His will, come what may, to surrender yourself at His feet, not caring what happens next, to leave all your expectations, wishes, wants, needs on Him, and forgetting about what is to come your way. Bhagat Kabeer ji has said in 2 panktis what a moorakh like me tried to say in a whole page, and Maharaj responded the very next day, reminding me of my small peanut sizzed intellect.


ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥

In this pankti, Bhagat Kabeer ji enlightens us as to what is it that we solely should depend upon, and that is only and only Vaheguru’s Naam. He could have used any example, but he uses the analogy of a flower, because every true Gursikh is as beautiful as a flower, every true Gursikh is as captivating and charming like a flower. All other supports that you rely upon will at some point fail you, but His Naam wont, ever!


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥2॥18॥69॥

Yet another pankti that has the fragrance of complete surrender. Imagine how desperate a bhagat is! He/she doesn’t care about results or consequences, he/she doesn’t bother about what lies ahead in future for him/her, he/she doesn’t know if he/she is going to jump off a cliff, or into a well. All they know is that they want Vaheguru to take charge of them, and everything about them. That is all they care about, that is all they know, and that is all they bother about. “jeeaae bhaavai maar” Bhagat Kabeer ji has not even kept the option of living or dying with him, even that he has left to Vaheguru.

If only I could achieve a salt’s grain worth of this kind of sojhi and be able to surrender to Vaheguru!!

Please forgive any errors that I may have made in understanding or interpreting Gurbani. My mind is soiled, dirty and filthy, my thoughts are nasty and disgusting, and so I may have not been fully able to bring out the real message of this divine shabad.


~ Mehtab Singh
Aug. 20 2009

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "120" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(44) "This is it, the solution to all problems!‏" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(7272) "

Bhagat Kabeer Ji in Raag Gauree on Ang 338

ਗਉੜੀ 13 ॥
gourree 13 ||
Gauree 13:

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
furamaan thaeraa sirai oopar fir n karath beechaar ||
Your Command is upon my head, and I no longer question it.

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥1॥
thuhee dhareeaa thuhee kareeaa thujhai thae nisathaar ||1||
You are the river, and You are the boatman; salvation comes from You. ||1||

ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥
ba(n)dhae ba(n)dhagee eikatheeaar ||
O human being, embrace the Lord's meditation,

ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
saahib ros dhharo k piaar ||1|| rehaao ||
whether your Lord and Master is angry with you or in love with you. ||1||Pause||

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥
naam thaeraa aadhhaar maeraa jio fool jee hai naar ||
Your Name is my Support, like the flower blossoming in the water.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥2॥18॥69॥
kehi kabeer gulaam ghar kaa jeeaae bhaavai maar ||2||18||69||
Says Kabeer, I am the slave of Your home; I live or die as You will. ||2||18||69||


This is a continuation of the so-called poem I attempted yesterday. In fact, this is the solution to all problems. Once we can get through this, we will be able to face ANY situation, ANY person, ANY pain, ANY torture, ANYTHING! Its so remarkable how Guru Sahib has the answers, solutions, remedies and cures for EVERYTHING! A fool like me can try to make words rhyme and pretend it’s a poem. But Guru Sahib provides the ultimate responses.

Once again, this is only my weak attempt to try and understand Gurujee’s agaadh bodh Bani. Please forgive any errors or shortcomings.

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਊਪਰਿ ਫਿਰਿ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ ॥
furamaan thaeraa sirai oopar fir n karath beechaar ||
Your Command is upon my head, and I no longer question it.

This pankti pretty much bombed me out. Being a fool, I commit 2 types of stupid mistakes and end up messing my head. Firstly, I am not at a high spiritual state to be able to realize what His furmaan (Hukam) is. So I beat my head on the wall when things don’t go as I want them to, or, even worse, I bang my head just at the mere thought “What if things don’t go the way I want them to!” Secondly, and this is even worse, I continue to worry and stress about something even after Gurujee has given His Hukam. This is the height of being a manmukh which is what I stand at. Bhagat Kabeer ji responds to people like me with a solid slap! He says “furamaan thaeraa sirai oopar”, thereby placing Gurujee’s Hukam at the topmost priority in His life, as the most important thing ever, and so he places it on his head. Next he says “fir n karath beechaar”, which means that once Gurujee has issued orders, a true Gurmukh never turns back, never questions it, doesn’t even think anything else, rather just jumps ahead and fulfills the command. He/she would stick to Maharaj’s bachan with more than 100% solid faith. I as a manmukh have miserably failed to do either one several times. May Maharaj bless all of us with such a courage that we can stick to all His bachans and never waver or slip at any cost! Then everything that happens in life is as per His Hukam, whatever it may be.ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ॥1॥

Another amazing pankti! This is like so soothing and inspiring! Vaheguru Himself is the river, Himself the boatman, and so He Himself carries us through. The way I understand it, Vaheguru Himself puts us in a particular situation, once we surrender to Him, He Himself takes us out of it and saves us. Hmmm, you know what, that just bombed me out once again.


ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥ਸਾਹਿਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਕਿ ਪਿਆਰੁ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥

This pankti is the height of surrender a Gurmukh could surrender himself/herself to Gurujee. You surrender to Him unconditionally 100%, whether He hugs you or kicks you is upto Him, but your surrender should be complete. I was talking about “real challenges”, this is indeed the biggest challenge ever, so submit to His will, come what may, to surrender yourself at His feet, not caring what happens next, to leave all your expectations, wishes, wants, needs on Him, and forgetting about what is to come your way. Bhagat Kabeer ji has said in 2 panktis what a moorakh like me tried to say in a whole page, and Maharaj responded the very next day, reminding me of my small peanut sizzed intellect.


ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਉ ਫੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ॥

In this pankti, Bhagat Kabeer ji enlightens us as to what is it that we solely should depend upon, and that is only and only Vaheguru’s Naam. He could have used any example, but he uses the analogy of a flower, because every true Gursikh is as beautiful as a flower, every true Gursikh is as captivating and charming like a flower. All other supports that you rely upon will at some point fail you, but His Naam wont, ever!


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥2॥18॥69॥

Yet another pankti that has the fragrance of complete surrender. Imagine how desperate a bhagat is! He/she doesn’t care about results or consequences, he/she doesn’t bother about what lies ahead in future for him/her, he/she doesn’t know if he/she is going to jump off a cliff, or into a well. All they know is that they want Vaheguru to take charge of them, and everything about them. That is all they care about, that is all they know, and that is all they bother about. “jeeaae bhaavai maar” Bhagat Kabeer ji has not even kept the option of living or dying with him, even that he has left to Vaheguru.

If only I could achieve a salt’s grain worth of this kind of sojhi and be able to surrender to Vaheguru!!

Please forgive any errors that I may have made in understanding or interpreting Gurbani. My mind is soiled, dirty and filthy, my thoughts are nasty and disgusting, and so I may have not been fully able to bring out the real message of this divine shabad.


~ Mehtab Singh
Aug. 20 2009

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "19/01/2010" ["cat_id"]=> string(2) "47" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "49" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(6) " " ["p_mkey"]=> string(14) " " ["p_mdesc"]=> string(8) " " ["p_views"]=> string(4) "1316" }