ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥
								

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥
ਖਿਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰਿ ਦਮ ਨਹ ਜਮ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥


What an amazing Shabad this is in Raag Asa, Mahalla 5 and excellent Vichaar by Vista jee. The only thing I want to add is that this Shabad is strictly dedicated to Gurbani. Guru Sahib in this Shabad has referred to Gurbani as - ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ. Guru Sahib calls Gurbani "Hamari Pyaari" and "Amritdhaari". What does it mean by calling Gurbani Amritdhaari? Amritdhaari means one that is Dhaara of Amrit i.e. flow of Amrit i.e. full of Amrit. And without doubt Gurbani is pure Amrit.

Then further on Guru Sahib has declared that ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ - Guru Sahib has never parted from Gurbani even for a Nimakh (time taken to blink eye). Why? Because Gurbani is a form of Guru Sahib.

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥

This Godly (Kartaari) Baani is Rang-Rangi i.e. imbued with Vaheguru and who ever touches Gurbani gets Darshan (vision) and Parsan (touch, feeling) of Vaheguru; and such person becomes full of Rass (Sarsan) and is always in bliss (Harsan).


ਖਿਨੁ ਰਮ, ਗੁਰ ਗਮ, ਹਰਿ ਦਮ, ਨਹ ਜਮ, ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ, ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

if one does ਖਿਨੁ ਰਮ (does real Gurbani Paath for only a moment), it brings two results -

1. ਗੁਰ ਗਮ - one reaches Guru Sahib.
2. ਹਰਿ ਦਮ - Naam Hari becomes part of each breath.

And this in return causes two more things:

1. ਨਹ ਜਮ - No Jammdoots (messengers of death) i.e. they don't bother such person.
2. ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ, ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥ HarNaam resides in the Kanth (in Madhma baani format, in the throat) and in form of Para-Pasanti (in Hirda).

Gurbani is Agam Agaadh Bodh.

Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(4) "6106" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(141) "ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ " ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(2971) "

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥
ਖਿਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰਿ ਦਮ ਨਹ ਜਮ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥


What an amazing Shabad this is in Raag Asa, Mahalla 5 and excellent Vichaar by Vista jee. The only thing I want to add is that this Shabad is strictly dedicated to Gurbani. Guru Sahib in this Shabad has referred to Gurbani as - ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ. Guru Sahib calls Gurbani "Hamari Pyaari" and "Amritdhaari". What does it mean by calling Gurbani Amritdhaari? Amritdhaari means one that is Dhaara of Amrit i.e. flow of Amrit i.e. full of Amrit. And without doubt Gurbani is pure Amrit.

Then further on Guru Sahib has declared that ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ - Guru Sahib has never parted from Gurbani even for a Nimakh (time taken to blink eye). Why? Because Gurbani is a form of Guru Sahib.

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥

This Godly (Kartaari) Baani is Rang-Rangi i.e. imbued with Vaheguru and who ever touches Gurbani gets Darshan (vision) and Parsan (touch, feeling) of Vaheguru; and such person becomes full of Rass (Sarsan) and is always in bliss (Harsan).


ਖਿਨੁ ਰਮ, ਗੁਰ ਗਮ, ਹਰਿ ਦਮ, ਨਹ ਜਮ, ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ, ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

if one does ਖਿਨੁ ਰਮ (does real Gurbani Paath for only a moment), it brings two results -

1. ਗੁਰ ਗਮ - one reaches Guru Sahib.
2. ਹਰਿ ਦਮ - Naam Hari becomes part of each breath.

And this in return causes two more things:

1. ਨਹ ਜਮ - No Jammdoots (messengers of death) i.e. they don't bother such person.
2. ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਨਾਨਕ, ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥ HarNaam resides in the Kanth (in Madhma baani format, in the throat) and in form of Para-Pasanti (in Hirda).

Gurbani is Agam Agaadh Bodh.

Kulbir Singh

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "19/09/2012" ["cat_id"]=> string(2) "75" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "62" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(12) " " ["p_mkey"]=> string(28) " " ["p_mdesc"]=> string(16) " " ["p_views"]=> string(4) "1344" }