ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਜਿ ਕਚਾ ਸਾਜਿਆ ॥
								

ਭਾਂਡਾਧੋਵੈਕਉਣੁਜਿਕਚਾਸਾਜਿਆ ॥
ਧਾਤੂਪੰਜਿਰਲਾਇਕੂੜਾਪਾਜਿਆ ॥
ਭਾਂਡਾਆਣਗੁਰਾਸਿਜਾਂਤਿਸੁਭਾਵਸੀ ॥
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥


This Shabad appears in Salok Vaara taun Vadheek, towards the end of Siri Guru Granth Sahib jee. The Saloks of Mahala Pehla under this heading are quite deep and hard to understand but even though one can't understand them fully, they provide Anand hee Anand.

In this particular Salok Siri Guru jee is talking about the fact that this Shareer roopi Bhaanda or this physical body of ours has been made of 5 elements and as such cannot be purified since everything within the Trai-gunns of Maya is impure. While this body cannot be purified, it can be made successful if it is used to do such Karma that are pleasing to Vaheguru jee. Then through Gurmat, the Jeev living in the body illuminates the Supreme Jyot of Vaheguru.

1. In the first Pankiti Guru Sahib asks the question - who can clean or purify the vessel of clay i.e. this body. How can you wash a vessel of clay? If you keep washing or rubbing, more clay comes out from beneath.
2. The second Pankiti explains the formation of this body - such vessel that has been formed by mixing the 5 elements is just a false play.
3. This vessel of body is successful (Aanag Raas), if it's pleasing to Him.
4. Then he beats the mystical drum by illuminating the Param-Jyot or the Supreme Light.

Gurbani is Agam Agaadh Bodh.

Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(4) "6119" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(78) "ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਜਿ ਕਚਾ ਸਾਜਿਆ ॥" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(1879) "

ਭਾਂਡਾਧੋਵੈਕਉਣੁਜਿਕਚਾਸਾਜਿਆ ॥
ਧਾਤੂਪੰਜਿਰਲਾਇਕੂੜਾਪਾਜਿਆ ॥
ਭਾਂਡਾਆਣਗੁਰਾਸਿਜਾਂਤਿਸੁਭਾਵਸੀ ॥
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥


This Shabad appears in Salok Vaara taun Vadheek, towards the end of Siri Guru Granth Sahib jee. The Saloks of Mahala Pehla under this heading are quite deep and hard to understand but even though one can't understand them fully, they provide Anand hee Anand.

In this particular Salok Siri Guru jee is talking about the fact that this Shareer roopi Bhaanda or this physical body of ours has been made of 5 elements and as such cannot be purified since everything within the Trai-gunns of Maya is impure. While this body cannot be purified, it can be made successful if it is used to do such Karma that are pleasing to Vaheguru jee. Then through Gurmat, the Jeev living in the body illuminates the Supreme Jyot of Vaheguru.

1. In the first Pankiti Guru Sahib asks the question - who can clean or purify the vessel of clay i.e. this body. How can you wash a vessel of clay? If you keep washing or rubbing, more clay comes out from beneath.
2. The second Pankiti explains the formation of this body - such vessel that has been formed by mixing the 5 elements is just a false play.
3. This vessel of body is successful (Aanag Raas), if it's pleasing to Him.
4. Then he beats the mystical drum by illuminating the Param-Jyot or the Supreme Light.

Gurbani is Agam Agaadh Bodh.

Kulbir Singh

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "19/09/2012" ["cat_id"]=> string(2) "75" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "62" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(6) " " ["p_mkey"]=> string(14) " " ["p_mdesc"]=> string(8) " " ["p_views"]=> string(4) "1081" }