ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਵਾਲੇ
								

ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ॥2॥
 (ਮ:5॥ ਪੰਨਾ 318)

ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ: ਹਵਾ (ਵਾਊ) ਵਾਂਗ ਨਾਮਾਤਰ ਕਪੜੇ ਮੂਰਖ (ਗਵਾਰ) ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ। ਗਰਬਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕਵਚਨ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਨਾਂਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਸਿਹਾਰੀ "ਵਿਚ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਨਾਨਕ” ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ (ਛਾਰੁ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਿਲਕ (ਰੇਸ਼ਮ) ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਪੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਧੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲੋਕੀ "ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ" ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਆਦਿ ਦਿਸਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਨੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਕਲ, ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਕ ਗਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਲ ਅਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਂਈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

 

Gurbani Vichaar in English

 

In olden days, there used to be a very fine silk material manufactured in Dhaka (now in Bangladesh). It used to be so thin and fine that it used to fit in a box as small as a matchbox. Once Aurangzeb noticed that his daughter was wearing very transparent clothes. He was very upset at her for not wearing proper clothes. At this she said to her father that she was wearing 7 layers of clothes but despite that her body was revealed through them. The disease of exposing their bodies in youth is not a new one. It was also prevalent even in olden days due to which Guru Sahib jee has written this Salok in Gurbani:


ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ॥2॥
 (ਮ:5॥ ਪੰਨਾ 318)


Guru Sahib jee has declared that such thin clothes like air are worn by stupid people who are proud of their transient bodies. They think that their bodies are beautiful but they forget that their bodies will perish one day. Just like a flower with time loses its beauty and becomes dry, this body too after hitting the peak in youth, starts its journey towards getting perished. So why be proud of this body which is so fragile.

A Gursikh, whether male or female, wears such clothes that are suitable for the son or daughter of Siri Guru Gobind Singh jee and the most suitable dress for a Gursikh is Gurmukhi Baana. A Gursikh who wears Gurmukhi Baana, all the time, gets special Kirpa from Guru Sahib jee. Guru Sahib jee provides such Gursikhs special protection because Guru Sahib jee keeps “Birad Baane dee Laaj” i.e. He keeps the honour of His Baana.

Now a days, Gursikhs wear such clothes that are totally unsuitable and inappropriate for them to wear, considering that they are ambassadors of Gursikhi wherever they go. To dress up like Manmukhs and exposing body like them, is totally contrary to Gursikhi and as per the Salok of Siri Guru Arjun Dev jee quoted above, such people are definitely stupid and full of false pride.

Sikh males build their bodies, which is a good thing to do but to show off their body by wearing tight clothes is against Gurmat. Same way, for our daughters and sisters to wear revealing clothes like tight pants and tops, or flashy suits just shows how ignorant they are about Gurmat. Why would a daughter of Siri Guru Gobind Singh jee wear such clothes that reveal her body? A Gursikh’s treasure is Gurmat Naam and Gurmat Shubh Gunn (Gurmukh qualities) and not superficial things like body or flashy clothes.

One should think objectively tha if a person gets attracted towards one because of one's outer looks or flashy clothes, then what will happen when this body is no longer in the spring but hits autumn? Such persons who are attracted to you for your looks will not stay always faithful. Such is the way in this dark age of Kaljug that men and women seriously lack good qualities, therefore to attract others, especially the opposite sex, they show off their bodies. This is the height of Kaljug to use Kaam to attract the members of opposite sex.

May Guru Sahib jee do Kirpa and bless His Khalsa with Gurmukhi Baana and such wisdom to avoid wearing Manmukhi clothes.

Kulbir Singh

 

 

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(4) "6157" ["pt_id"]=> string(1) "2" ["p_title"]=> string(60) "ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਵਾਲੇ" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(12288) "

ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ॥2॥
 (ਮ:5॥ ਪੰਨਾ 318)

ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ: ਹਵਾ (ਵਾਊ) ਵਾਂਗ ਨਾਮਾਤਰ ਕਪੜੇ ਮੂਰਖ (ਗਵਾਰ) ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ। ਗਰਬਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕਵਚਨ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਨਾਂਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਸਿਹਾਰੀ "ਵਿਚ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਨਾਨਕ” ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ (ਛਾਰੁ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਿਲਕ (ਰੇਸ਼ਮ) ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਪੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਧੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲੋਕੀ "ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ" ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਆਦਿ ਦਿਸਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਨੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਕਲ, ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੇਹਯਾਈ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਕ ਗਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਲ ਅਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਂਈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

 

Gurbani Vichaar in English

 

In olden days, there used to be a very fine silk material manufactured in Dhaka (now in Bangladesh). It used to be so thin and fine that it used to fit in a box as small as a matchbox. Once Aurangzeb noticed that his daughter was wearing very transparent clothes. He was very upset at her for not wearing proper clothes. At this she said to her father that she was wearing 7 layers of clothes but despite that her body was revealed through them. The disease of exposing their bodies in youth is not a new one. It was also prevalent even in olden days due to which Guru Sahib jee has written this Salok in Gurbani:


ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ॥2॥
 (ਮ:5॥ ਪੰਨਾ 318)


Guru Sahib jee has declared that such thin clothes like air are worn by stupid people who are proud of their transient bodies. They think that their bodies are beautiful but they forget that their bodies will perish one day. Just like a flower with time loses its beauty and becomes dry, this body too after hitting the peak in youth, starts its journey towards getting perished. So why be proud of this body which is so fragile.

A Gursikh, whether male or female, wears such clothes that are suitable for the son or daughter of Siri Guru Gobind Singh jee and the most suitable dress for a Gursikh is Gurmukhi Baana. A Gursikh who wears Gurmukhi Baana, all the time, gets special Kirpa from Guru Sahib jee. Guru Sahib jee provides such Gursikhs special protection because Guru Sahib jee keeps “Birad Baane dee Laaj” i.e. He keeps the honour of His Baana.

Now a days, Gursikhs wear such clothes that are totally unsuitable and inappropriate for them to wear, considering that they are ambassadors of Gursikhi wherever they go. To dress up like Manmukhs and exposing body like them, is totally contrary to Gursikhi and as per the Salok of Siri Guru Arjun Dev jee quoted above, such people are definitely stupid and full of false pride.

Sikh males build their bodies, which is a good thing to do but to show off their body by wearing tight clothes is against Gurmat. Same way, for our daughters and sisters to wear revealing clothes like tight pants and tops, or flashy suits just shows how ignorant they are about Gurmat. Why would a daughter of Siri Guru Gobind Singh jee wear such clothes that reveal her body? A Gursikh’s treasure is Gurmat Naam and Gurmat Shubh Gunn (Gurmukh qualities) and not superficial things like body or flashy clothes.

One should think objectively tha if a person gets attracted towards one because of one's outer looks or flashy clothes, then what will happen when this body is no longer in the spring but hits autumn? Such persons who are attracted to you for your looks will not stay always faithful. Such is the way in this dark age of Kaljug that men and women seriously lack good qualities, therefore to attract others, especially the opposite sex, they show off their bodies. This is the height of Kaljug to use Kaam to attract the members of opposite sex.

May Guru Sahib jee do Kirpa and bless His Khalsa with Gurmukhi Baana and such wisdom to avoid wearing Manmukhi clothes.

Kulbir Singh

 

 

" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "07/01/2017" ["cat_id"]=> string(2) "69" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "51" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(6) " " ["p_mkey"]=> string(14) " " ["p_mdesc"]=> string(8) " " ["p_views"]=> string(3) "878" }