ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Rehit Bibek - Those who don't get up at Amritvela are not Bibekis
								

Those who don't have Amritvela are not Bibeki Sikhs


Original Text: ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੋ ਮੁਇਓਹਿ ॥ ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥107॥

ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤਿ ਨਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਪਾਕੇ ਮਾਨੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਬੜੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਥਵਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ “ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ” ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਉਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਲ ਧਾਰਕੇ (ਅਰਥਾਤ ਉਦਮੀ ਬਣਕੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਣ ਦਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਕਮਾਵਣਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿਖ ਬਿਬੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਬੇਕੀ ਸਿਖ ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉਠਣ (ਜਾਗਣ) ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਧਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। (Gurmat Bibek, page 99)

Humble Translation: This Hukam, serves as a curse of being a corpse (dead body), on those people who don’t get up at the last part of the night and in this way this Hukam serves as a very strict order on the restriction of getting up at the last part of the night. Therefore, one who does not get up 3.75 hours night-remaining i.e. who does not do the effort to wake up from his sleep at the last part of the night - “ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ” – or who does not get up at Amritvela with enthusiasm or burning-desire, such person cannot be classified as a Hukam-obeying, truthful Bibeki Sikh. Bibeki Sikh is only such person who obeys this Bachan or Hukam i.e. one who everyday makes an earnest effort to getup with true fear and love, at 3.75 hours night-remaining and with alertness enjoys (derives Anand) the Amritvela or last part of the night.

Vichaar: This passage from Bhai Sahib Randhir Singh jee’s book Gurmat Bibek is very important for the true seekers of Vaheguru. Bhai Sahib unequivocally has declared that one who does not get up 3.75 hours before sunrise, cannot be classified as a true Bibeki Sikh. Bhai Sahib has not mentioned 2 hours before or 1 hour before sunrise but has written that a Sikh must get up 3.75 hours (Sava Pehar) before sunrise. This should be a wakeup call for all of us who are taking it easy as far as Amritela is concerned. We must strive to get up around 2.15 am or so. Bhai Jagtar Singh used to say that a Bibeki Gursikh must getup by 2:30am, the latest.

In olden days, Gursikhs used to get up even earlier than this because they used to have to go to wells or rivers to do Ishnaan. Siri Guru Amardaas jee used to travel so many miles in the morning to river Beas to bring Ishnaan water for Siri Guru Angad Dev jee. Today, we have so many facilities right in our homes and we still don't have good Amritvelas. We can do Ishnaan right in our homes that are well insulated against extreme heat or cold but we become lazy at Amritvela. We would be classified as Akritghan (ungrateful) if we don’t get up at 3.75 hours night-remaining, to do Gurmat Ishnaan and to engage in Naam Abhyaas till sunrise. May Guru Sahib enable us to avoid the curse of being classified as a corpse (dead body), for not getting up at the beginning of Amritvela.

Bhul Chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "911" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(65) "Rehit Bibek - Those who don't get up at Amritvela are not Bibekis" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(5425) "
Those who don't have Amritvela are not Bibeki Sikhs


Original Text: ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੋ ਮੁਇਓਹਿ ॥ ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥107॥

ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤਿ ਨਾ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਪਾਕੇ ਮਾਨੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਬੜੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਥਵਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ “ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ” ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਉਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਲ ਧਾਰਕੇ (ਅਰਥਾਤ ਉਦਮੀ ਬਣਕੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਣ ਦਾ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਕਮਾਵਣਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿਖ ਬਿਬੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਬੇਕੀ ਸਿਖ ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉਠਣ (ਜਾਗਣ) ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਧਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। (Gurmat Bibek, page 99)

Humble Translation: This Hukam, serves as a curse of being a corpse (dead body), on those people who don’t get up at the last part of the night and in this way this Hukam serves as a very strict order on the restriction of getting up at the last part of the night. Therefore, one who does not get up 3.75 hours night-remaining i.e. who does not do the effort to wake up from his sleep at the last part of the night - “ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ” – or who does not get up at Amritvela with enthusiasm or burning-desire, such person cannot be classified as a Hukam-obeying, truthful Bibeki Sikh. Bibeki Sikh is only such person who obeys this Bachan or Hukam i.e. one who everyday makes an earnest effort to getup with true fear and love, at 3.75 hours night-remaining and with alertness enjoys (derives Anand) the Amritvela or last part of the night.

Vichaar: This passage from Bhai Sahib Randhir Singh jee’s book Gurmat Bibek is very important for the true seekers of Vaheguru. Bhai Sahib unequivocally has declared that one who does not get up 3.75 hours before sunrise, cannot be classified as a true Bibeki Sikh. Bhai Sahib has not mentioned 2 hours before or 1 hour before sunrise but has written that a Sikh must get up 3.75 hours (Sava Pehar) before sunrise. This should be a wakeup call for all of us who are taking it easy as far as Amritela is concerned. We must strive to get up around 2.15 am or so. Bhai Jagtar Singh used to say that a Bibeki Gursikh must getup by 2:30am, the latest.

In olden days, Gursikhs used to get up even earlier than this because they used to have to go to wells or rivers to do Ishnaan. Siri Guru Amardaas jee used to travel so many miles in the morning to river Beas to bring Ishnaan water for Siri Guru Angad Dev jee. Today, we have so many facilities right in our homes and we still don't have good Amritvelas. We can do Ishnaan right in our homes that are well insulated against extreme heat or cold but we become lazy at Amritvela. We would be classified as Akritghan (ungrateful) if we don’t get up at 3.75 hours night-remaining, to do Gurmat Ishnaan and to engage in Naam Abhyaas till sunrise. May Guru Sahib enable us to avoid the curse of being classified as a corpse (dead body), for not getting up at the beginning of Amritvela.

Bhul Chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh
" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/12/2010" ["cat_id"]=> string(2) "80" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "82" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(18) " " ["p_mkey"]=> string(42) " " ["p_mdesc"]=> string(24) " " ["p_views"]=> string(4) "2921" }