ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Simran Bibek - God's Will and Gurbani are Synonyms
								

God's Will and Gurbani are Synonyms


Original Text: ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਇਕੋ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਗੁਰਵਾਕ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਭੇ ਧੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਨ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਵਨ ਲਈ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਅਵਤਰੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥14॥

ਏਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹਰ ਇਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ” ਹੈ।

Humble Translation: Obeying the True Guru’s words (ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣਾ ) and Accepting God’s Will (ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ) means one and the same thing. Because the words of Satguru are in fact Baani from Sachkhand (ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ). Gurbani is the collection of Hukams of Akal Purakh. In other words, all the words of the True Guru listed as Gurbani are in fact direct Hukams of Vaheguru Himself, and all these Hukams have been revealed (to this world) for us to obey them:


ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥14॥

For this reason, to obey every Hukam listed in Gurbani, is in fact accepting God’s Will (“ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ”).

Vichaar: In the first Pauri of Siri Jap jee Sahib, there is Hukam that comes as follows - “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ”. Many Gursikhs ask what is the Hukam of Razaee Vaheguru? We are not acquainted with Vaheguru; then how are we to figure out what Vaheguru jee’s Hukam is? The answer to this question has been very diligently answered by Bhai Sahib in the passage above. In the nutshell, Bhai Sahib is stating that God’s will and Guru’s Hukams listed as Gurbani are one and the same thing. Gurbani is actually Razaee Vaheguru jee’s Hukams that have been revealed to this world by Satguru jee. The key to becoming Sachiaar (truthful) and to break the wall of falsehood lies in obeying the Hukams of Guru Sahib listed as Gurbani.

Bhul Chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "918" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(50) "Simran Bibek - God's Will and Gurbani are Synonyms" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(5109) "
God's Will and Gurbani are Synonyms


Original Text: ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਇਕੋ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਗੁਰਵਾਕ ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਭੇ ਧੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਨ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਵਨ ਲਈ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਅਵਤਰੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥14॥

ਏਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹਰ ਇਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ” ਹੈ।

Humble Translation: Obeying the True Guru’s words (ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣਾ ) and Accepting God’s Will (ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ) means one and the same thing. Because the words of Satguru are in fact Baani from Sachkhand (ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ). Gurbani is the collection of Hukams of Akal Purakh. In other words, all the words of the True Guru listed as Gurbani are in fact direct Hukams of Vaheguru Himself, and all these Hukams have been revealed (to this world) for us to obey them:


ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥14॥

For this reason, to obey every Hukam listed in Gurbani, is in fact accepting God’s Will (“ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ”).

Vichaar: In the first Pauri of Siri Jap jee Sahib, there is Hukam that comes as follows - “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ”. Many Gursikhs ask what is the Hukam of Razaee Vaheguru? We are not acquainted with Vaheguru; then how are we to figure out what Vaheguru jee’s Hukam is? The answer to this question has been very diligently answered by Bhai Sahib in the passage above. In the nutshell, Bhai Sahib is stating that God’s will and Guru’s Hukams listed as Gurbani are one and the same thing. Gurbani is actually Razaee Vaheguru jee’s Hukams that have been revealed to this world by Satguru jee. The key to becoming Sachiaar (truthful) and to break the wall of falsehood lies in obeying the Hukams of Guru Sahib listed as Gurbani.

Bhul Chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh
" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/12/2010" ["cat_id"]=> string(2) "80" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "70" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(12) " " ["p_mkey"]=> string(28) " " ["p_mdesc"]=> string(16) " " ["p_views"]=> string(4) "1630" }