ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Gurmat Bibek - Bibek of Gurmukhi Baana
								

Bhai Sahib on Bibek of Gurmukhi BaanaOriginal Text: ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਜ ਧਜ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨਧ ਬੱਧ ਸਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੂ ਪ੍ਰਯੰਤ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਨੱਧ ਬਧ ਖਾਲਸਈ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਸੇਤੀ ਸਜਿਆ ਧਜਿਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਭੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਛਿਨ ਭੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

Humble Loose Translation: Wearing the weapons-laden attire (Khalsa Baana) and becoming Tyaar-Bar-Tyaar, he is made to stand in front of Guru Sahib (at the time of Amrit Sinchaar); as if a foundation (of wearing Baana) for eternity has been founded. All his life, exactly like this, he as to stay Tyaar-bar-Tyaar by always wearing Khalsa weapons-laden attire (Khalsa Shaster Baster Baana). He is never to eschew (give up) Gurmukhi Baana (attire) and never shed Khalsa Rehit attire. Same way all 5 Kakaars must stay on and should not be allowed to separate from the body even for a second.

Vichaar: Here a very subtle concept needs to be recognized. Notice that Bhai Sahib has distinguished between 5 Kakaars and Gurmukhi Baana. While 5 Kakaars are part of the Gurmukhi Baana, Gurmukhi Baana is more than Kakaars alone. Some people claim that Gurmukhi Baana is limited to 5 Kakaars and beyond that there is no limit on what Khalsa wears but the truth is that there is a limit to what Khalsa can wear and cannot wear. Gurmukhi Baana is also one of the Bibeks that a Gursikh should strive to follow.

One of Bhai Sahib’s sentence above is very strong – Khalsa is never to eschew Gurmukhi Baana. May Guru Sahib bless us with Baani, Baana, Sewa and Simran.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "936" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(38) "Gurmat Bibek - Bibek of Gurmukhi Baana" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(2996) "
Bhai Sahib on Bibek of Gurmukhi BaanaOriginal Text: ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਜ ਧਜ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨਧ ਬੱਧ ਸਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੂ ਪ੍ਰਯੰਤ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਨੱਧ ਬਧ ਖਾਲਸਈ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਸੇਤੀ ਸਜਿਆ ਧਜਿਆ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਭੀ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਛਿਨ ਭੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

Humble Loose Translation: Wearing the weapons-laden attire (Khalsa Baana) and becoming Tyaar-Bar-Tyaar, he is made to stand in front of Guru Sahib (at the time of Amrit Sinchaar); as if a foundation (of wearing Baana) for eternity has been founded. All his life, exactly like this, he as to stay Tyaar-bar-Tyaar by always wearing Khalsa weapons-laden attire (Khalsa Shaster Baster Baana). He is never to eschew (give up) Gurmukhi Baana (attire) and never shed Khalsa Rehit attire. Same way all 5 Kakaars must stay on and should not be allowed to separate from the body even for a second.

Vichaar: Here a very subtle concept needs to be recognized. Notice that Bhai Sahib has distinguished between 5 Kakaars and Gurmukhi Baana. While 5 Kakaars are part of the Gurmukhi Baana, Gurmukhi Baana is more than Kakaars alone. Some people claim that Gurmukhi Baana is limited to 5 Kakaars and beyond that there is no limit on what Khalsa wears but the truth is that there is a limit to what Khalsa can wear and cannot wear. Gurmukhi Baana is also one of the Bibeks that a Gursikh should strive to follow.

One of Bhai Sahib’s sentence above is very strong – Khalsa is never to eschew Gurmukhi Baana. May Guru Sahib bless us with Baani, Baana, Sewa and Simran.

Daas,
Kulbir Singh
" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/12/2010" ["cat_id"]=> string(2) "80" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "80" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(12) " " ["p_mkey"]=> string(28) " " ["p_mdesc"]=> string(16) " " ["p_views"]=> string(4) "2382" }