ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
 
 
Relationship between Simran Bibek and Rehit Bibek
								

Bhai Sahib on Simran Bibek and Rehit Bibek


Original Text: ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੰਗ ਉਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਹਾਰੇ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਬਿਬੇਕ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਰਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਉਣਹਾਰੇ ਨੁੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਓਸੇ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਅਤੇ ਸਾਰ ਕਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਬੇਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਸੰਜਮੀ ਜੋ ਏਸੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਤਾਂ ਏਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁਲ ਹੈ।

ਏਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਬੇਕ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਉਚੀ ਮੁਖਿ ਮੰਜ਼ਲ ਇਕ ਦਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਭੀ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਬਿਰਥਾ ਖਿਆਲ ਹੈ।


Humble Translation: To stress on only one part of complete Bibek, does not allow such person to reach the destination (spiritual destination). In particular, to hold on to one of the aiding Karam (Rehit Karams) of Supreme Sifat-Salah Karam (Naam Karam) and to put all effort on earning this aiding Karam, entangles such person in a deception (Dhokha) that he starts considering this particular Bibek Karam to be the supreme Karam and because of this, he gets led away from the main aim and stays away from the main aim. The ones who follow the discipline of dietary Bibek and start thinking that this discipline or restraint alone is the supreme Karam, then this mistake becomes the cause of their fall.

Contrary to this (aforementioned), if someone wants to quickly achieve the high destinations of Sifat-Salaah Bibek, without keeping the aiding Bibek Karams (Rehit and Hukams other than Naam and Gurbani), then this too is an unripe and a vain thought.

Vichaar: Bhai Sahib has very diligently put forward a very important thought about relationship between Simran Bibek and Rehit Bibek. Basically what Bhai Sahib is saying is that Simran Bibek is the supreme Karam that Gurmukhs should do but to be able to do Simran Bibek, the aiding Karams, which are called Rehit Bibek Karams, are required to be done.

Bhai Sahib makes it clear that the main aim is Simran Bibek but sometimes, some Gursikhs who follow Rehit Bibek, start thinking that one part of their Rehit Bibek e.g. Dietary Bibek is the supreme Karam and they start putting all their efforts in keeping this Bibek and unwittingly ignore the Simran Bibek. Bhai Sahib is saying that this results in their spiritual downfall.

On the other hand, if someone wants to do Simran Bibek i.e. do the supreme Karam of Sifat-Salah of Vaheguru, without keeping Rehit-Bibek, then too they are unlikely to meet success. While Rehit Bibek is not the supreme Karam but at the same time it is the vital Karam that is required to earn the supreme Karam of Sifat Salah or Simran.

Some people ask what happens to the Naam Kamaaee of people who don’t keep Rehit Bibek. The answer is what happens to the milk that is poured in a utensil that has many holes? The milk all drains out of the holes. Same way, the Naam Kamaaee and Gurbani Kamaaee of people who don’t obey Guru Sahib’s Hukam of keeping Rehit, gets wasted in compensating for not keeping Rehit. First of all, ones who don’t obey Guru Sahib’s Hukam of keeping Rehit, are unable to do real Kamaaee of Naam and Gurbani but if due to their past spiritual Kamaaee, they are able to do Kamaaee, it gets wasted to compensate for the sins earned by not obeying Guru Sahibs Hukam of keeping Rehit.

Simran Bibek is a treasure and Rehit Bibek is the protection or security of this treasure. Now, if one has all kind of security and protection walls to protect the treasure, but no treasure at all, then what good is the effort to keep such security? Same way, if there is treasure but no security, then it is likely to get stolen. So both treasure and security is required. A Sikh must obey all Hukams of Guru Sahib including the supreme Hukam of Simran Bibek and aiding Hukam of Rehit Bibek. Gursikhi is about obeying Guru Sahib's Hukams.

Bhul chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh

 
 
Copyrights © 2009 Gurmatbibek.com , All rights reserved     Web Design By: IT Skills Inc.
 
object(stdClass)#2 (21) { ["p_id"]=> string(3) "937" ["pt_id"]=> string(1) "3" ["p_title"]=> string(49) "Relationship between Simran Bibek and Rehit Bibek" ["p_sdesc"]=> string(0) "" ["p_desc"]=> string(5696) "
Bhai Sahib on Simran Bibek and Rehit Bibek


Original Text: ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੰਗ ਉਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਹਾਰੇ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਬਿਬੇਕ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਰਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਉਣਹਾਰੇ ਨੁੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਓਸੇ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਅਤੇ ਸਾਰ ਕਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਬੇਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਸੰਜਮੀ ਜੋ ਏਸੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਤਾਂ ਏਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁਲ ਹੈ।

ਏਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਭੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਬਿਬੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਬੇਕ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਉਚੀ ਮੁਖਿ ਮੰਜ਼ਲ ਇਕ ਦਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਭੀ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਬਿਰਥਾ ਖਿਆਲ ਹੈ।


Humble Translation: To stress on only one part of complete Bibek, does not allow such person to reach the destination (spiritual destination). In particular, to hold on to one of the aiding Karam (Rehit Karams) of Supreme Sifat-Salah Karam (Naam Karam) and to put all effort on earning this aiding Karam, entangles such person in a deception (Dhokha) that he starts considering this particular Bibek Karam to be the supreme Karam and because of this, he gets led away from the main aim and stays away from the main aim. The ones who follow the discipline of dietary Bibek and start thinking that this discipline or restraint alone is the supreme Karam, then this mistake becomes the cause of their fall.

Contrary to this (aforementioned), if someone wants to quickly achieve the high destinations of Sifat-Salaah Bibek, without keeping the aiding Bibek Karams (Rehit and Hukams other than Naam and Gurbani), then this too is an unripe and a vain thought.

Vichaar: Bhai Sahib has very diligently put forward a very important thought about relationship between Simran Bibek and Rehit Bibek. Basically what Bhai Sahib is saying is that Simran Bibek is the supreme Karam that Gurmukhs should do but to be able to do Simran Bibek, the aiding Karams, which are called Rehit Bibek Karams, are required to be done.

Bhai Sahib makes it clear that the main aim is Simran Bibek but sometimes, some Gursikhs who follow Rehit Bibek, start thinking that one part of their Rehit Bibek e.g. Dietary Bibek is the supreme Karam and they start putting all their efforts in keeping this Bibek and unwittingly ignore the Simran Bibek. Bhai Sahib is saying that this results in their spiritual downfall.

On the other hand, if someone wants to do Simran Bibek i.e. do the supreme Karam of Sifat-Salah of Vaheguru, without keeping Rehit-Bibek, then too they are unlikely to meet success. While Rehit Bibek is not the supreme Karam but at the same time it is the vital Karam that is required to earn the supreme Karam of Sifat Salah or Simran.

Some people ask what happens to the Naam Kamaaee of people who don’t keep Rehit Bibek. The answer is what happens to the milk that is poured in a utensil that has many holes? The milk all drains out of the holes. Same way, the Naam Kamaaee and Gurbani Kamaaee of people who don’t obey Guru Sahib’s Hukam of keeping Rehit, gets wasted in compensating for not keeping Rehit. First of all, ones who don’t obey Guru Sahib’s Hukam of keeping Rehit, are unable to do real Kamaaee of Naam and Gurbani but if due to their past spiritual Kamaaee, they are able to do Kamaaee, it gets wasted to compensate for the sins earned by not obeying Guru Sahibs Hukam of keeping Rehit.

Simran Bibek is a treasure and Rehit Bibek is the protection or security of this treasure. Now, if one has all kind of security and protection walls to protect the treasure, but no treasure at all, then what good is the effort to keep such security? Same way, if there is treasure but no security, then it is likely to get stolen. So both treasure and security is required. A Sikh must obey all Hukams of Guru Sahib including the supreme Hukam of Simran Bibek and aiding Hukam of Rehit Bibek. Gursikhi is about obeying Guru Sahib's Hukams.

Bhul chuk dee Maafi jee.

Daas,
Kulbir Singh" ["p_link"]=> NULL ["p_type"]=> string(1) "8" ["p_file"]=> NULL ["p_image"]=> string(16) "UserFiles/no.gif" ["p_status"]=> string(1) "Y" ["p_date"]=> string(10) "20/12/2010" ["cat_id"]=> string(2) "80" ["subcat_id"]=> NULL ["p_hits"]=> string(2) "82" ["p_price"]=> NULL ["p_shipping"]=> NULL ["p_extra"]=> NULL ["p_mtitle"]=> string(6) " " ["p_mkey"]=> string(14) " " ["p_mdesc"]=> string(8) " " ["p_views"]=> string(4) "2350" }